Oceľové laná štandardné, valcované

Podstránky

 

Oceľové lano je výrobok z ťahaných oceľových drôtov, ktoré sú skrutkovito vinuté okolo duše prameňov a tieto do skrutkovice okolo duše lana do lana. Lano môže byť tvorene aj z jedného prameňa.

Základné parametre lán

Laná rozlišujeme podľa ich priemeru, nosnosti, konštrukcie, druhu duše v lane, tvar prierezu prameňa a spôsob a smer vinutia drôtov a prameňov.

  • Prieme lana: Predstavuje priemer kružnice, písanej okolo priemeru lana. Zisťuje sa meraním a udáva sa v mm.

  • Nosnosť: Súčet skutočných nosností všetkých nosných drôtov v lane. Udava sa v kN.
  • Konštrukcia: Vzájomné usporiadanie prameňov v lane a drôtov v prameňoch.
  • Druh duše: Pramene sú vinuté okolo textilnej (nekovový) duše alebo kovovej duše. Kovová duša môže byť tvorená prameňom alebo lanom.

 

  • Tvar prierezu prameňa: laná sú s pravidla z kruhových prameňov. Prierez prameňa môže byť tiež trojboký alebo plochý. Takéto laná sa označujú ako laná s tvarovými prameňmi. Zvláštny druh laná z kruhových tvárnených prameňov.

 

  • Spôsob vinutia drôtov a prameňov: Spôsob vinutia drôtov v prameňoch môže byť klasické, pri ktorom sú drôty vinuté s rôznou výškou vinutia v jednotlivých vrstvách prameňa. Alebo súbežné, pri ktorom sú drôty v prameňoch vinuté s rovnakou výškou vinutia vo vrstvách prameňa.

  • Smer vinutia drôtov: Smer vinutia prameňa v lane môže byť pravý alebo ľavý, posudzujeme ho podľa smeru vinutia skrutkovice, ktorá v prípade právneho lana stúpa zľava doprava a v prípade lana ľavého sprava doľava.

 

Oceľové laná, ktoré sú držane bežne skladom

Štandardné laná

 

 

Oceľové lano šesťpramenné

6x7+ FC

(42 drôtov)

Oceľové lano šesťpramenné

6x7+ WSC (s drôtenou dušou)

(42 drôtov + 7 drôtená duša)

DIN 3055

DIN 3055

                     

 

Laná sú vinuté s klasickým spôsobom s malým počtom drôtov, pomerne väčších priemerov s dobrou odolnosťou proti oteru. Ich malá ohybnosť vyžaduje kladky a bubny pomerne väčších priemerov.

 

Laná sú vinuté s klasickým spôsobom s malým počtom drôtov, pomerne väčších priemerov s dobrou odolnosťou proti oteru. Ich malá ohybnosť vyžaduje kladky a bubny pomerne väčších priemerov.

 

Použitie: Kladkostrojov laná, posunovadlá, montáže a lyžiarske vleky, signálne laná, kotviace laná, pluhové laná, ťažne laná lanoviek, laná navíjačových vlekov, drapákové laná, laná lanopásových dopravníkov.

 

Použitie: Navijakové laná, ťažné laná, laná lanopásových dopravníkov, signálne laná, vlečné laná lodí, vrtné laná.

 

Oceľové lano šesťpramenné

6x19+FC

(114 drôtov)

Oceľové lano šesťpramenné

6x19+WSC (s drôtenou dušou)

(114 drôtov + 19 drôtená duša)

DIN 3060

DIN 3060

                                                 

 

Lano vinuté klasickým spôsobom so stredným počtom drôtov, stredne ohybné, ktoré znesú ohyby cez kladky menších priemerov. Vzhľadom na dosť veľké priemery drôtov sú odolné proti opotrebeniu oterom.

 

Lano vinuté klasickým spôsobom so stredným počtom drôtov, stredne ohybné, ktoré znesú ohyby cez kladky menších priemerov, pomerne dobre odolné proti opotrebeniu trením, nakoľko majú dosť veľký priemer drôtov.

 

Použitie: Menšie priemery pri stavbe lietadiel a cestných vozidiel. Väčšie priemery lán sú vhodne na úklonné dráhy, banské laná, ťažné laná, ťažné laná lanoviek, výťahové laná, kladkostrojové laná, vrtné laná, laná zdvíhacích zariadení, laná rýpadiel, montážne a vlečné laná, laná pre závesnú dopravu a škrabákové laná.

 

Použitie: Výťahové laná, žeriavové laná, letecký priemysel, vrtné laná, vrátkov laná a ťažné laná.

 

 

Oceľové lano šesťpramenné

6x19S+FC

(114 drôtov)

Oceľové lano šesťpramenné

6x19S+IWRC (s drôtenou dušou)

(114 drôtov + 49 drôtená duša)

DIN 3058

DIN 3058

              

Laná sú vinuté súbežným spôsobom. Pramene majú vonkajšiu vrstvu drôtov väčšina priemerov. Sú odolnejšie proti oteru. Majú menšiu ohybnosť, ale dobre znášajú nárazové zaťaženie.

Laná sú vinuté súbežným spôsobom. Pramene majú vonkajšiu vrstvu drôtov väčšina priemerov. Sú odolnejšie proti oteru. Majú menšiu ohybnosť, ale dobre znášajú nárazové zaťaženie.

Použitie:

Laná výťahové, žeriavové, vrtné, rypadlové, viazacie, laná visutých lanoviek a škrabákové laná.

Použitie:

Laná výťahové, žeriavové, vrtné, rypadlové, viazacie, laná visutých lanoviek a škrabákové laná, vlečné laná rybárskych sieti.

 

Oceľové lano šesťpramenné

6x37+FC

(222 drôtov)

DIN 3066

Oceľové lano šesťpramenné

6x37+IWRC (s drôtenou dušou)

(222 drôtov + 49 drôtená duša)

DIN 3066

   

Laná sú vinuté klasickým spôsobom s veľkým počtom drôtov pomerne malých priemerov. Sú dobre ohybne cez kladky, kotúče a bubny malých priemerov.

Laná sú vinuté klasickým spôsobom s veľkým počtom drôtov pomerne malých priemerov. Sú dobre ohybne cez kladky, kotúče a bubny malých priemerov. Veľmi dobre znášajú nárazové zaťaženie.

Použitie:

Laná visutých lanoviek, výťahové laná, lodné laná, rypadlové laná, žeriavové laná a vrátkové laná.

Použitie:

Rypadlové laná, laná liacích žeriavovo, kotviace laná, vlečné laná, laná výložníkov v stavebníctve, navijakové laná.

 

Oceľové lano šesťpramenné

6x36WS+FC

(216 drôtov)

Oceľové lano šesťpramenné

6x36WS+IWRC (s drôtenou dušou)

 

(216 drôtov + 49 drôtená duša)

DIN 3064

DIN 3064Laná sú vinuté súbežným spôsobom. Pramene lán majú vonkajšie vrstvu drôtov väčších priemerov. Sú odolné proti opotrebeniu oterom. Laná sú dobre ohybné a odolné proti priečnym tlakom.

Laná sú vinuté súbežným spôsobom. Pramene lán majú vonkajšie vrstvu drôtov väčších priemerov. Sú odolné proti opotrebeniu oterom. Laná sú odolné proti priečnym tlakom.

Použitie:

Laná ťažné, laná kladkostrojové, laná pre rýpadlá, laná žeriavové, laná pre stavebný priemysel.

Použitie:

Laná ťažné, laná kladkostrojové, laná pre rýpadlá, laná žeriavové, laná kladkostrojové, laná lodné, laná zdvíhacích zariadení, laná pre ťažké pracovne podmienky.

 

Oceľové lano šesťpramenné

HERKULES 6x17+17x7+FC

(221 drôtov)

PN 95-02(STN 02 4371)

Oceľové lano šesťpramenné

HERKULES 18x7+FC

(252 drôtov)

DIN 3069

Laná sú vinuté klasické spôsobom s väčším počtom drôtov a prameňov. Laná sú dobre ohybné a málo krútivé.

Laná sú vinuté klasické spôsobom s väčším počtom drôtov a prameňov. Laná sú dobre ohybné a majú zníženú krútivosť.

Použitie:

Nekrútivé laná pre žeriavy a všade tam, kde je bremeno zavesené na jednom priereze lana a nie je vedené. Tiež ako nosné laná lanoviek, laná v baníctve pri hĺbení a tubingové laná vo vrtnom priemysle, laná prístavných a vežových žeriavov, v určitých prípadoch ako ťažné.

Použitie:

Špeciálne stavebne a prístavne žeriavy a všade tam, kde bremeno je zavesené na jednom priereze lana a nie je vedené. V určitých prípadoch tiež ťažné laná v baníctve.

Špeciálne výťahové laná

 

Oceľové lano osempramenné

819S2(s polo drôtenou dušou)

(8x19S+8x7FC)

Oceľové lano osempramenné

819W3 (s drôtenou dušou)

(8x19w+8x7WSC)

EN 12385-5

EN 12385-5

Laná so súbežným vinutím, pri ktorom sa drôty vzájomne dotýkajú po celej dĺžke, povrchová vrstva drôtov prameňa obsahuje rovnaký počet drôtov v porovnaní so strednou podpovrchovou vrstvou. Laná majú z dôvodu veľkého priemeru povrchových drôtov dobrú odolnosť voči oderu a sú dobre ohybné.

Laná so súbežným vinutím, pri ktorom sa drôty vzájomne dotýkajú po celej dĺžke, povrchová vrstva drôtov prameňa obsahuje rovnaký počet drôtov v porovnaní so strednou podpovrchovou vrstvou. Laná majú z dôvodu veľkého priemeru povrchových drôtov dobrú odolnosť voči oderu.

Použitie:

V prevedení podľa normy EN 12385-5 sú používané v zariadeniach určených na prepravu osôb (osobné výťahy) a to v pevnosti drôtov 1570 N/mm2. Laná tejto konštrukcie sú dodávané v priemeroch 10,0 mm a 11,0 mm, na požiadanie je možné ich dodať aj v iných priemeroch (10,0 -20,0 mm). Laná tejto konštrukcie vykazujú po zaťažení menšiu elongáciu (predĺženie) ako laná konštrukcie 8x19S-FC. V porovnaní s konštrukciou 8x19S-FC (1570/1770 N/mm2) majú laná tejto konštrukcie vyššiu únosnosť (o cca. 17-20%), v porovnaní s 6x19S-FC (1570 N/mm2) je ich únosnosť vyššia o cca. 7-9%. Odporúčame ich preto použiť tam, kde zariadenie vyžaduje z dôvodu zvýšenia jeho bezpečnosti použiť lano s vyššou únosnosťou (u niektorých typov výťahov, kde je kabína zavesená na 2 nosných lanách).

Použitie:

V prevedení podľa normy EN 12385-5 sú používané v zariadeniach určených na prepravu osôb (osobné výťahy) a to v pevnosti drôtov 1570 N/mm2. Laná tejto konštrukcie sú dodávané v priemeroch 10,0 mm a 11,0 mm, na požiadanie je možné ich dodať aj v iných priemeroch (10,0 -20,0 mm). Laná tejto konštrukcie vykazujú po zaťažení menšiu elongáciu (predĺženie) ako laná konštrukcie 8x19S-FC. V porovnaní s konštrukciou 8x19S-FC (1570/1770 N/mm2) majú laná tejto konštrukcie vyššiu únosnosť (o cca. 17-20%), v porovnaní s 6x19S-FC (1570 N/mm2) je ich únosnosť vyššia o cca. 7-9%. Odporúčame ich preto použiť tam, kde zariadenie vyžaduje z dôvodu zvýšenia jeho bezpečnosti použiť lano s vyššou únosnosťou (u niektorých typov výťahov, kde je kabína zavesená na 2 nosných lanách).

Valcované laná

 

Valcované lano

6x26SW+IWRC

STN EN 12385-4

Valcované lano

6x26SW+IWRC (s drôtenou dušou)

STN EN 12385-4

 

 

 

Valcované laná s oceľovou dušou sú v porovnaní s konvenčnými lanami odolnejšie voči stlačeniu, majú väčší kovový prierez a preto vyššiu únosnosť. Sú veľmi dobre odolné voči oderu a majú výrazne väčšiu životnosť ako laná s konvenčnými prameňmi. Najväčšie uplatnenie nachádzajú v lesnom hospodárstve pri približovaní dreva (lesné traktory a lanovky).

Valcované laná s oceľovou dušou sú v porovnaní s konvenčnými lanami odolnejšie voči stlačeniu, majú väčší kovový prierez a preto vyššiu únosnosť. Sú veľmi dobre odolné voči oderu a majú výrazne väčšiu životnosť ako laná s konvenčnými prameňmi. Najväčšie uplatnenie nachádzajú v lesnom hospodárstve pri približovaní dreva (lesné traktory a lanovky).

Použitie:

Najvyššia odolnosť proti oteru, vynikajúca životnosť, pre traktorové a lanovkové navijaky a pod. Vhodné do najťažších podmienok. Vysoko prevyšujúce výrobné normy. Laná najvyššej pevnosti.

Použitie:

Vyššia odolnosť proti oteru, vysoká pevnosť pre náročné podmienky, pre traktorové a lanovkové navijaky a pod.

Valcované lano

6x25 F+IWRC

STN EN 12385-4

 

Valcované laná s oceľovou dušou sú v porovnaní s konvenčnými lanami odolnejšie voči stlačeniu, majú väčší kovový prierez a preto vyššiu únosnosť. Sú veľmi dobre odolné voči oderu a majú výrazne väčšiu životnosť ako laná s konvenčnými prameňmi. Najväčšie uplatnenie nachádzajú v lesnom hospodárstve pri približovaní dreva (lesné traktory a lanovky).

Použitie:

Najvyššia odolnosť proti oteru, vynikajúca životnosť, pre traktorové a lanovkové navijaky a pod. Vhodné do najťažších podmienok. Vysoko prevyšujúce výrobné normy. Laná najvyššej pevnosti.

 


Oceľové lana a ich balenie

Vo zväzkoch, na drevených cievkach

 
OBJEDNÁVKY MÔŽETE REALIZOVAŤ AJ CEZ E-SHOP ALEBO OBCHODNÉ ODDELENIE. 
 

HUVYK spol. s. r. o.
Tel.: +421 42 44 311 82
E-mail: info@huvyk.sk
Facebook

Dokumenty

© 2017-2024 Huvyk.sk. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok - Ján Ďuriga