Reťaze

Podstránky

Reťaze skúšané tvoria skupinu reťazí s garantovanými mechanickými vlastnosťami, ktoré sú zabezpečené voľbou vhodného materiálu, tepelným (alebo chemicko-tepelným) spracovaním a skúšaním v celej dĺžke predpísanou skúšobnou silou.

Skúšané reťaze kvality 24 a 30 sa podľa prevedenia a rozmerov používajú ako nosné, ťažné alebo viazacie prvky v rôznych odvetviach priemyslu a poľnohospodárstva. Rozmery aj prevedenie skúšaných reťazí sú dané nasledujúcimi normami: STN 02 3217, STN 02 3218, STN 02 3221, STN 02 3222, STN 02 3223 a podľa všetkých platných technických podmienok (TP) a podnikových noriem (PN). Pre používanie platí STN 02 3201.

Kvalita reťaze je súhrn vlastností, ktoré charakterizujú úžitkovú hodnotu reťaze. Ako rozlišovací znak pre reťaze rôznych mechanických vlastností sa používajú prvé dve číslice z minimálneho napätia pri pretrhnutí, napr akosť 30 pre minimálne napätie pri pretrhnutí 300 MPa (akosť 24 = 240 MPa).

Rozmerová presnosť: Skúšané reťaze sa dodávajú v dvoch rozmerových triedach:

- Nekalibrovaný - reťaze s väčšími rozmerovými toleranciami, používajú sa ako súčasť viazacích reťazí (len krátkočlánkové reťaze), alebo súčasť upevňovacích a kotviacich reťazí...

- Kalibrované - reťaze s vysokou rozmerovou presnosťou, určené pre pohon strojných zariadení a priechod ozubenými kolesami - napr v dopravníkoch, kladkostrojoch ap.

- Cementované reťaze sú reťaze vystavené v priebehu používania zvýšenému oteru a preto sa zvyčajne cementujú. Cementované reťaze sa vyznačujú vysokou povrchovou tvrdosťou. Hĺbku cementovanej vrstvy a povrchovú tvrdosť je nutné dojednať vopred. Cementované reťaze nie sú vhodné pre použitie v chemicky agresívnom prostredí a v prostredí so zvýšenou teplotou. Tieto prípady je potrebné vopred prerokovať. Cementované reťaze nesmú byť použité ako súčasť viazacích reťazí určených na zdvíhanie bremien!

Reťaze vysokopevnostné Trieda 8. EN 818-2

Sú vyrobené z vysoko kvalitnej zliatiny tepelne spracovanej ocele (legovanej ocele). Reťaze Tr.8 sú špeciálne navrhnuté pre zdvíhanie ťažkých bremien, vďaka svojej vysokej pevnosti v ťahu, odolné proti opotrebeniu a môžu byť tiež použité na vykonávanie zložitých komplexných operácií.

Reťaze vysokopevnostné Trieda 10.

Vynikajú nielen svojou pevnosťou, ale tiež hmotnosťou. Vážia len tretinu hmotnosti bežných reťazí obdobnej pevnosti, tzn. pri vyššej pevnosti nízka hmotnosť samotnej reťaze. O 25 % väčšia nosnosť oproti triede tr.8.

Reťaze lesnícke Trieda 8., Trieda 10.

Reťaze a reťazové systémy k sťahovaniu dreva pre lesné hospodárstvo.

Reťazové napínače

Vyrobené podľa EN 12195-3. Napínaciu zostavu tvorí reťazový napínač so skracovacími hákmi a článková reťaz pevnostnej triedy 8, farba červená. Vhodné na prepravu ťažkých strojov, konštrukcií, oceľových cievok a podobne. Pri používaní sa reťazový račňový napínač otvorí na maximum. Reťazový hák s bezpečnostnou poistkou upneme na závesný bod nákladu. Dĺžku článkovej reťaze upravíme pomocou skracovacieho háku. Pomocou páky reťazového napínača pritiahneme reťaz.

Reťaze neskúšané

Neskúšané reťaze sa tepelne neupravujú, nekalibrujú a neskúšajú sa, preto sa nesmú používať k zdvíhaniu bremien.

Rozdelenie neskúšaných reťazí:

- krátkočlánkové STN 02 3271

- dlhočlánkové STN 02 3272

- krátkočlánkové krútené STN 02 3275

- dlhočlánkové krútené STN 02 3276

- polodlhočlánkové a dlhočlánkové DIN 5685 G- plochý článok, X - krútený článok

- uzlované DIN 5686

Reťaze na cievkach:

- neskúšané reťaze krátkočlánkové s plochými článkami STN 02 3271 , DIN 5685 A

- neskúšané reťaze dlhočlánkové s plochými článkami STN 02 3272 , DIN 5685 C

- neskúšané reťaze krátkočlánkové s krútenými článkami STN 02 3275

- neskúšané reťaze dlhočlánkové s krútenými článkami STN 02 3276

- neskúšané reťaze uzlové DIN 5686

HUVYK spol. s. r. o.
Tel.: +421 42 44 311 82
E-mail: info@huvyk.sk
Facebook

Dokumenty

© 2017-2024 Huvyk.sk. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok - Ján Ďuriga